Μέσα από τα εργαστήρια και τα μουσικά σύνολα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την μουσική ως τέχνη και ως επιστήμη. Με την δύναμη της Τέχνης τα παιδιά ενεργοποιούνται συναισθηματικά, με την επιστημονική γνώση δραστηριοποιούνται νοητικά και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους δίνονται, αφυπνίζονται δημιουργικά.

Ακόμα κι αν δεν το γνωρίζει συνειδητά, από τη φύση του ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τον σπόρο της μουσικής, του ρυθμού, της κίνησης, του λόγου, της μίμησης, των χρωμάτων και των σχημάτων. Με την κατάλληλη καθοδήγηση ανακαλύπτει τα εργαλεία αυτά και μαθαίνει να τα συνδυάζει ώστε να δίνει ζωή σε ό,τι φαντάζεται.

Κάθε εργαστήριο και μουσικό σύνολο είναι έτσι δομημένο, ώστε να προσφέρει το έδαφος για να καλλιεργηθούν έννοιες και αξίες, δημιουργώντας τα ανάλογα βιώματα στα παιδιά. Πρόκειται για έναν άμεσο και ειλικρινή τρόπο καλλιέργειας της ψυχής.

Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται σεμινάρια σε όλα τα αντικείμενα σπουδών, από καταξιωμένους μουσικούς και επιστήμονες, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να λύσουν απορίες και προβληματισμούς αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το αντικείμενο σπουδής τους.