Ο σκοπός του μαθήματος της Μουσικής Τεχνολογίας είναι να αποκτήσει ο μαθητής: άρτια αντίληψη του φαινομένου του ήχου και ικανότητα εκπόνησης ακουστικών μελετών., εξοικείωση με τη χρήση βασικών δομικών στοιχείων στη μουσική δημιουργία, εξοικείωση με την εισαγωγή μουσικών δεδομένων στον Η/Υ, ακουστική εμπειρία και γνώση των δυνατοτήτων των πιο διαδεδομένων μουσικών οργάνων, κατανόηση της έννοιας της φόρμας στην αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις πιο συνθέτες μορφές, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της μουσικής που προορίζεται για συναυλιακές, θεατρικές, κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές – video και πολυμεσικές (multimedia) παραγωγές, γνώση των μουσικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης ηλεκτρονικής και ηλεκτρακουστικής μουσικής, γνώσεις χειρισμού ραδιοφωνικού Studio, ηχοληψία και τεχνική υποστήριξη σε χώρους συναυλιών και θεαμάτων γενικότερα, εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση και λειτουργία των σύγχρονων λογισμικών δημιουργίας μουσικής και επεξεργασίας ήχου (recording – editing – mixing) καθώς και βασικές γνώσεις μεταπαραγωγής και Mastering.