Η Κλασική Μουσική χωρίζεται σε ενόργανη και φωνητική, ενώ περιλαμβάνει και τον τομέα των ανώτερων θεωρητικών. Οι σπουδές στα διάφορα όργανα και στη μονωδία φέρνουν τους σπουδαστές σε επαφή με τα σπουδαία έργα των συνθετών της λόγιας μουσικής και αναπτύσσουν την ικανότητα τους να μπορούν να τα εκτελέσουν, ενώ η θεωρητική κατάρτιση επιτρέπει να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα τμήματα κλασικής μουσικής του ωδείου μας μπορείτε να λάβετε από τον Οδηγό Σπουδών του Ωδείου και μετά από σχετική συνεννόηση με τη γραμματεία.