Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς των μαθητών-σπουδαστών καθορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από την Επιτροπή Διοικήσεως και αφορά στις αμοιβές των καθηγητών και στα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα του Ωδείου.

Επίσης άπαξ του έτους κατά την εγγραφή των μαθητών στο Ωδείο καταβάλλεται εισφορά η οποία ορίζεται επίσης από την Επιτροπή Διοικήσεως.