Ο χώρος της Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου, με τους 50.000 περίπου τόμους βιβλίων,  αποτελεί για τους μαθητές μια καλή ευκαιρία περιήγησης στον κόσμο της μουσικής και εμπλουτισμού των μουσικών και επιστημονικών γνώσεων.