Οι εξετάσεις του ωδείου διακρίνονται σε:

α. Κατατακτήριες

β. Προαγωγικές  και

γ. Απολυτήριες Πτυχιακές και Διπλωματικές.

Ειδικότερα σε αυτές παρίσταται εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Οι  Κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται κάθε έτος κατά τον μήνα Οκτώβριο από Επιτροπή [Εξετάσεων], η οποία αποφασίζεται από το Υπουργείο πολιτισμού. 

β. Οι Προαγωγικές  εξετάσεις διεξάγονται  από 15ης  έως 30ης Ιουνίου κάθε έτους.

Μαθητές οι οποίοι δεν πληρούν επαρκώς τις γνώσεις των όσων έχουν διδαχτεί δεν προάγονται στην επόμενη τάξη, αλλά επαναλαμβάνουν την προηγούμενη.

 γ. Οι απολυτήριες Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις διεξάγονται από  15ης  έως 30ης Ιουνίου κάθε έτους ενώπιον της άνω Επιτροπής [Εξετάσεων].

Η βαθμολογία των απολυτήριων Πτυχιακών και Διπλωματικών εξετάσεων αναγράφεται στο Πτυχίο και Δίπλωμα και περιλαμβάνει τους εξής χαρακτηρισμούς:

Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, Σχεδόν καλώς, Μετρίως.